• Skickas inom 1-3 dagar
  • Fri frakt över 500:-
Kontaktlinsundersökning

Synundersökning kontaktlinser

Om du är intresserad av att skaffa kontaktlinser måste du göra en s.k. kontaktlinstillpassning. 

Din optiker gör då en vanlig synundersökning och sedan en mer specifik analys, som bland annat mäter dina ögons form. Därefter föreslår optikern vilka linser som är mest lämpade för dig.

Som kontaktlinsbärare bör du låta undersöka dina ögon och linser minst en gång per år för ett säkert och komfortabelt linsbärande. Din optiker kontrollerar dina ögon samt linsernas passform och styrka. Om förutsätt- ningarna har ändrats kan en annan linstyp behöva tillpassas.

Kontaktlinsundersökning består bland annat av:

  • Mätning av hornhinnans diameter och kupning.
  • Noggrann undersökning i biomikroskop av bl.a. hornhinna, bindhinna och ögonlockens in- och utsida.
  • Mätning och bedömning av tårvätskans kvalitet.
  • Bedömning av den miljö man använder linser i (påverkar rekommendation av linstyp och materialval).
  • Bedömning av be ntlig lins för eventuellt byte till modernare linstyp och material.
  • Genomgång av skötsel och hantering.