• Skickas inom 1-3 dagar
  • Fri frakt över 500:-

Synundersökning

Syftet med en synundersökning är att få en heltäckande bild av din syn och därigenom kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon, linser eller både och.

Under synundersökningen analyserar vi bland annat dina ögonrörelser och synintryck på olika avstånd. Med hjälp av den senaste tekniken och gediget kunnande hittar vi de bästa lösningarna för just dig. Du är till stor del själv delaktig i undersökningen genom att beskriva hur du upplever din syn och dina behov av att se i olika situationer. Visar det sig att din syn behöver korrigeras, går vi igenom vilka möjligheter som finns.

Synundersökningen består bland annat av:

  • Anamnes – samtal om ditt allmäntillstånd.
  • Undersökning av pupillreflexer.
  • Genomgång av t.ex. dina arbetsförhållanden och din tidigare erfarenhet av synkorrektion.
  • Mätning av synskärpa på olika avstånd.
  • Utprovning av lämpligaste glasstyrka för dig.
  • Ögonrörelse- och samsynundersökning – mäter din förmåga till samsyn.