• Skickas inom 1-3 dagar
  • Fri frakt över 500:-

Hur ofta bör du kontrollera dina ögon?

Under åldrarna 8–25 genomgår ögonen ofta snabba förändringar, varför synen bör kontrolleras varje år. Därefter brukar synen vara stabil, så att det räcker med en kontroll vartannat eller vart tredje år. Den som har fyllt 45 år bör däremot vara observant på synförändringar och låta undersöka synen och ögonen minst vartannat år, eftersom det vanligen är nu som saker börjar hända.

Alla ögon skiljer sig åt. Därför erbjuder vi dig en rad olika undersökningar som: Synundersökning, Ögonhälsoundersökning, Kontaktlinsundersökning, Nattlinsundersökning, Arbetsplatsunder- sökning och Tåranalys – allt utifrån dina unika behov.