TÄNK PÅ DIN SYNHÄLSA!

Din synhälsa bör undersökas minst vartannat år. Vid synundersökningen kontrollerar vi din syn på flera punkter. Syftet är att få en heltäckande bild av din syn och därigenom kunna rekommendera dig rätt typ av glasögon, linser eller både och.

SÅ HÄR GÅR SYNUNDERSÖKNINGEN TILL HOS OSS:

Du får svara på frågor om ditt allmäntillstånd, dina arbetsförhållanden och tidigare erfarenheter av glasögon.
(Ta gärna med eventuella tidigare glasögon till synundersökningen.)

Vi mäter avståndet mellan dina ögons synaxlar för att kunna placera glasen rätt i bågen. Ögonens rörelser och samarbete samt pupillreflexer kontrolleras. Synskärpan utan korrektion testas. Därefter undersöker vi ögonens brytning. Höger och vänster ögon koordineras och ögonens samspel undersöks. Korrektionsbehovet för läsning samt ögonens samspel på nära håll kontrolleras. Gemensamt går vi igenom möjligheterna att korrigera ditt synfel och ger dig råd om de bästa produkterna för din syn.

Hos oss kan du alltid känna dig trygg med synundersökningen. Våra optiker är legitimerade och arbetar efter ett kvalitetssäkrat system – allt för dina ögons bästa.