FÖRETAGSOPTIKER

Synen har stor betydelse för säkerhet, effektivitet och trivsel i arbetet. Problem med synen leder ofta till onaturliga arbetsställningar med ryggont, huvudvärk eller nackstelhet som följd. Och i värsta fall risker

för andra människor. Dessutom är arbetsglasögon en lagstadgad rättighet. Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda anställda synundersökning för att fastställa eventuella behov av arbetsglasögon.

 

Våra legitimerade optiker har goda kunskaper både inom ergonomi och om vilken inverkan synavstånd och belysning har på arbetet. Många gånger kan små förändringar som t ex placering av dataskärmar, tangentbord och ljuskällor skapa en betydligt bättre synmiljö. Med vårt kompletta sortiment av arbetsprogressiva glas har vi det som passar alla typer av uppgifter.

 

Så låt oss hjälpa dig att se på din arbetsplats med nya ögon.

STOLT FÖRETAGSOPTIKER TILL:

– Borås Stad

– Västra Götalandsregionen

– Skatteverket

– Speed Group

– 8848 Altitude

– Praktikertjänst

– Wallvision

– Swedbank Sjuhärad